การมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน

เทปบันทึกภาพ การประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ผ่านระบบ วีดีทัศน์ทางไกล(VCS) กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

 

 

 

 

 

(Visited 174 times, 1 visits today)