พช.ชุมพวง ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2565

         วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอชุมพวง ได้มอบหมาย นางน้ำฝน แสงอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพวง พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอชุมพวง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรับฟังแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน การรายงานสรุปบัญชีงบดุลและค่าใช้จ่ายของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดฯ แนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การพิจารณาระเบียบคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ว่าด้วยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2565 และการพิจารณางบประมาณในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

         ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา และนางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ จำนวน 67 คน

#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#แก้ไขปัญหายาเสพติด
พัฒนาชุมชน นครราชสีมา
📢สถานีข่าว พช.ชุมพวง รายงาน
(Visited 13 times, 1 visits today)