สนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมของศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx)

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา​ 10.00​ น.​ นายสมจริต สายชมภู พัฒนาการอำเภอชุมพวง ร่วมต้อนรับ   นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  สนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมของศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) ณ ศาลากลางบ้านประดู่ หมู่ 3 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดนทุกมิติ ให้บรรลุเป้าหมายสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดด้วยการทำให้เกิดตำบลปลอดภัยจากยาเสพติดแลพเพื่อให้การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด

(Visited 10 times, 1 visits today)