พช.อำเภอชุมพวง มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อวางแผนฝึกปฏิบัติ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” จำนวน 22 แปลง

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น. นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอชุมพวงพร้อมด้วยพัฒนากรและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชุมพวง มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อวางแผนฝึกปฏิบัติ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” จำนวน 22 แปลง ณ บ้านหนองหว้า ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 17 times, 1 visits today)