ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพลบุรี

ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี, ถนนท่าตูม-สตึก, ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์, 32190 เบอร์โทรศัพท์ 044 596335
FAX 044 596335
อีเมล์ cddchumphonburi@gmail.com    

Facebook  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพลบุรี

 

(Visited 229 times, 1 visits today)