ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ทำแปลงผักสวนครัว รั้วกินได้ ถางหญ้า เพื่อสานต่อโครงการ “โคก หนอง นา”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 น.
🌱​ ทีม นพต.นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอชุมพลบุรี ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ คุณนิกร พานอุ่น
ณ บ้านโนนมะเขือ
ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
🌳 ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ทำแปลงผักสวนครัว รั้วกินได้ ถางหญ้า เพื่อสานต่อโครงการ “โคก หนอง นา”
🌱เพื่อ สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามรอยพระราชดำริของเศรษฐกิจพอเพียง
(Visited 7 times, 1 visits today)