นายภาณุวิชญ์ พันพละ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอชุมพลบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์