นางสาวรุ่งรัตน์ ช่วยเนื่อง พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยทีมงาน พก.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (PGS)

20 กพ.63 นางสาวรุ่งรัตน์ ช่วยเนื่อง พัฒนาการอำเภอจุฬาภร [...]
อ่านเพิ่มเติม

นางสาวรุ่งรัตน์ ช่วยเนื่อง พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ ร่วมประชุมกับเครือข่าย กทบ.อำเภอและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้า

19 ก.พ. 63 นางสาวรุ่งรัตน์ ช่วยเนื่อง พัฒนาการอำเภอจุฬา [...]
อ่านเพิ่มเติม