ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช/ประธานแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์มอบแนวทางนโยบายการปฏิบัติงานแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมติดตามปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก่ส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และ 7 ภาคีเครือข่าย

นายดนุช นาคสง่า นายอำเภอจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนร [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.จุฬาภรณ์ มอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาสของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวนิชาภา  ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ /เจ้าหน้าที [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.จุฬาภรณ์ “ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ 90 พรรษา 90 ล้าน ซีซี ถวายราชสุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

นางสาวนิชาภา ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ และเจ้าหน้าท [...]
อ่านเพิ่มเติม

เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอจุฬาภรณ์ จำนวน 18 กองทุน ร่วมสมทบทุน “ 90 พรรษา 999 สมทบทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”

นางสาวนิชาภา ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยเจ้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.จุฬาภรณ์ “ติดตามการดำเนินงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้และร่วมกิจกรรมรักการอ่านกับ กศน.อ.จุฬาภรณ์

นางสาวนิชาภา ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ มอบหมายให้นา [...]
อ่านเพิ่มเติม