สพอ.จุฬาภรณ์ ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบโคก หนองนา โมเดล

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวนิชาภา  ปานอ่ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.จุฬาภรณ์ : ติดตามการดำเนินงานปรับพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่รูปแบบโคก หนองนาโมเดล

นางสาวนิชาภา ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ะน [...]
อ่านเพิ่มเติม