สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุฬาภรณ์ ติดตามการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

นางสาวนิชาภา ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยนาง [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุฬาภรณ์ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

นางสาวนิชาภา  ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ ประชุมเจ้าห [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุฬาภรณ์ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน BIG DATA ผ่าน Aplication Click ชุมชน และ CDD พกพา ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1/2565

นางสาวนิชาภา  ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ ร่วมประชุมห [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.จุฬาภรณ์ ลงเยี่ยมเยือนกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP และติดตามผลของการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 11 พฤษจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวนิชาภา ปาน [...]
อ่านเพิ่มเติม