พช.จุฬาภรณ์ ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมอาสาพัฒนา ร่วมปลูกป่า 1000 ต้น

นายดนุช นาคสง่า นายอำเภอจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชนจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ โครงการเฉลิมพระเกียรติ “กิจกรรมอาสาพัฒนา                          ร่วมปลูกป่า 1000 ต้น” ณ บ้านชะอวด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์  ในการนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว

(Visited 10 times, 1 visits today)