พช.จุฬาภรณ์” ร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลังคนจุฬาภรณ์รักสุขภาพ ลดพุง ลดโรค”

 

นางสาวนิชาภา ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ได้ร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลังคนจุฬาภรณ์รักสุขภาพ “คนจุฬาภรณ์ ลดพุง ลดโรค Chulabhon BMI Championship 2022”              ครั้งที่ 3 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)