เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอจุฬาภรณ์ จำนวน 18 กองทุน ร่วมสมทบทุน “ 90 พรรษา 999 สมทบทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”

นางสาวนิชาภา ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักศึุกษาฝึกประสบการณ์ ได้จัดกิจกรรม

เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอจุฬาภรณ์ จำนวน 18 กองทุน  ร่วมสมทบทุน “ 90 พรรษา  999 สมทบทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”

(Visited 7 times, 1 visits today)