พช.จุฬาภรณ์ “ติดตามการดำเนินงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้และร่วมกิจกรรมรักการอ่านกับ กศน.อ.จุฬาภรณ์

นางสาวนิชาภา ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ มอบหมายให้นางปราชญา กิตติวรานนท์ และนางธนัชพร เจนวิทยารักษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการ ร่วมกิจกรรมรักการอ่านกับ กศน.อ.จุฬาภรณ์ ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์

(Visited 12 times, 1 visits today)