พช.จุฬาภรณ์ ติดตามการปลูกผักกะหล่ำปลีในกระถางสร้างความมั่นคงทางอาหาร

นางสาวนิชาภา ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ติดตามการปลูกผักกะหล่ำปลีในกระถาง  เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สามารถทำเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
ณ บ้านกาโห่เหนือ หมู่ที่ 4  ต.นาหมอบุญ  อ.จุฬาภรณ์

(Visited 17 times, 1 visits today)