พช.จุฬาภรณ์”จัดประชุมโครงการส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน

นางสาวนิชาภา ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ได้จัดประชุมโครงการส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาชนในหมู่บ้านกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีอยู่ในชุมชน และนำเงินไปประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้ ณ บ้านไสหินตั้ง หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์

(Visited 10 times, 1 visits today)