สพอ.จุฬาภรณ์ ติดตามการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่รูปแบบโคก หนองนาโมเดล

นางสาวนิชาภา  ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นางปราชญา กิตติวรานนท์ และนางธนัชพร           เจนวิทยารักษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ติดตามการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่ศูนย์​เรียนรู้​เกษตร​ทฤษฏี​ใหม่​รูปแบบ​โคก​หนอง​นา บ้านชายควน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 10 times, 1 visits today)