พช.จุฬาภรณ์ “ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”

นางสาวนิชาภา ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมนักศึกษา   ฝึกประสบการณ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านโปรดพระราชทานพระนามให้เป็นชื่ออำเภอจุฬาภรณ์และเนื่องในโอกาสวันคล้ายประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  โดยมีกิจกรรมลงนามถวายพระพร กิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ “คนดี ศรีจุฬาภรณ์”

(Visited 11 times, 1 visits today)