จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามลูกหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสต

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามลูกหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุฬาภรณ์ โดยมีนางสาวนิชาภา ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอ ให้การต้อนรับ

(Visited 16 times, 1 visits today)