ติดตามตรวจเยี่ยมพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวนิชาภา ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตามตรวจเยี่ยมพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ณ บ้านลำหัก หมู่ที่ 3 ตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์

(Visited 18 times, 1 visits today)