ดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่ม OTOP กลุ่มเครื่องแกงสมุนไพร

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวนิชาภา ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่ม OTOP กลุ่มเครื่องแกงสมุนไพร ณ บ้านลำหัก หมู่ที่ 3 ตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์

(Visited 17 times, 1 visits today)