ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุฬาภรณ์

นางสาวนิชาภา ปานอ่อน

พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

21/07/2564 09.58

📢 พช.จุฬาภรณ์ ดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุฬาภรณ์ นำโดย นางสาวนิชาภา ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ ทีมงานพัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดชะอวด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในการนี้ได้รับเกียรติจากนายธนากร ชูจิตต์ นายอำเภอจุฬาภรณ์ เป็นประธานโครงการและร่วมปลูกต้นไม้ โดยมีส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 350 ต้น #ChangeForGood #สามวังลือเลื่อง นามเมืองเจ้าฟ้า ศิลาช่องคอย อร่อยคั่วกลิ้ง

วันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชน [...]

19/07/2564 13.34

ดำเนินการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฎิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

พช.จุฬาภรณ์ ดำเนินการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐา [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด