🌸🥬ชื่นชม ถิ่นคนดี…สพอ.ชื่นชม “ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565”

🗓️ วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

⭐️ นางปนัดดา แก้วมณี พัฒนาการอำเภอชื่นชม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และอาสาพัฒนา (อสพ.) ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ TV พช

📌 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน_ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม_มหาสารคาม

(Visited 5 times, 1 visits today)