🌸🥬ชื่นชม ถิ่นคนดี…สพอ.ชื่นชม “ร่วมเปิดงานมรดกภูมิปัญญา พัฒนาสู่ความยั่งยืน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ร่วมกับเครือข่ายขนสินค้า OTOP จัดแสดงและจำหน่าย”

🗓️ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

⭐️ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน มรดกภูมิปัญญา พัฒนาสู่ความยั่งยืน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอ พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม นายปฏิมา เหล่าชัย ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

💥 ในการนี้ นางปนัดดา แก้วมณี พัฒนาการอำเภอชื่นชม นำทีมเครือข่าย OTOP อำเภอชื่นชม ร่วมในงาน พร้อมทั้งได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP มาจำหน่ายภายในงานด้วย ได้แก่ กลุ่มเนื้อหมูแปรรูป ตำบลชื่นชม นำผลิตภัณฑ์แหนมหมู แหนมซี่โครงหมู ไส้กรอหมู มาจำหน่าย ยอดจำหน่ายทั้งสิ้น 8,700 บาท และ อีสานปลาส้ม ตำบลกุดปลาดุก นำผลิตภัณฑ์ปลาส้ม มาจำหน่าย ยอดจำหน่าย มากกว่า 8,000 บาท

📌 ณ เกาะแก้วหนองบัว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน_ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม_มหาสารคาม

(Visited 9 times, 1 visits today)