🌸ชื่นชม ถิ่นคนดี…สพอ.ชื่นชม ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตร

🗓วันที่​ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.
✨นางปนัดดา แก้วมณี พัฒนาการอำเภอชื่นชม พร้อมด้วย นางบัวบาน พันเดช นายกเทศมนตรีตำบลหนองกุง เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตร โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศฯ ในการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ

📍ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

👉โดยเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล ดังนี้
(1)ผลการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประเภท อำเภอที่มีตำบลไม่เกิน 10 ตำบล ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
(2)การประกวดองค์ความรู้ดีเด่น (KM challenge) ระดับบุคคล ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
(3)การประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ ได้แก่ ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
***************
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ♻️
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 23 times, 1 visits today)