ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติให้กับครอบครัวพัฒนาโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนในการสาธิตการฝึกปฏิบัติให้กับครัวเรือนเป้าหมายโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดจ้างทำของตามโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ในการสร้างเอกลักษณ์ของตลาด

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี(29/08/2559)

ไม่มีไฟล์