ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อวัสดุ โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับไตรมาสที่ 1-2

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจ้างเหมาปรับรูปแบบที่ดิน ตามรายละเอียดปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สำหรับแปลงนางอรุญนี ทะสา

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคครัวเรือน และเอกชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน พื้นที่ต้นแบบแปลง นางอรุญนี ทะสา

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี(29/08/2559)

ไม่มีไฟล์