การประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางอมรรักษ์ วงศ์ษา [...]
อ่านเพิ่มเติม