มอบทุนอุปการะเด็ก ตามโครงการสานฝัน ปันสุขเพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 29  เมษายน 2564 นางอมรรักษ์ วงศ์ษา พัฒนาการอำเภอ [...]
อ่านเพิ่มเติม