พิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. นางอมรรักษ [...]
อ่านเพิ่มเติม

การติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 15.00 น. นางอมรรัก [...]
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมช่างผู้ควบคุมงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 13.00 น. นางอมรรัก [...]
อ่านเพิ่มเติม