โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน

นางอมรรักษ์ วงศ์ษา พัฒนาการอำเภอชนแดน พร้อมด้วยนางสาวชง [...]
อ่านเพิ่มเติม