สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน 
1136 หมู่ที่ 4  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์  67150  เบอร์โทรศัพท์  056 761 273
FAX 056 761 273
อีเมล์ chondaen_cdd@hotmail.com

(Visited 781 times, 1 visits today)