การประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 น.

นางอมรรักษ์ วงศ์ษา พัฒรการอำเภอชนแดน เข้าร่วมรับฟังการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11/2564 (เดือนพฤศจิกายน 2564) โดยมีนางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

 ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)

(Visited 10 times, 1 visits today)