กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสถาน เนื่องในวันจักรี

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น.

นางอมรรักษ์  วงศ์ษา พัฒนาการอำเภอชนแดน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสถาน เนื่องในวันจักรี การทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัด โดยนายพิทยา ดวงพัตรา รักษาราชการแทนนายอำเภอชนแดน เป็นประธานในพิธีฯ    ณ วัดเขาถ้ำพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 5 times, 1 visits today)