การจัดพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.

นางอมรรักษ์  วงศ์ษา พัฒนาการอำเภอชนแดน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน เข้าร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ                  พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยนายพิทยา ดวงพัตรา รักษาราชการแทนนายอำเภอชนแดน    เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 13 times, 1 visits today)