รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.00 น.

นางอมรรักษ์  วงศ์ษา พัฒนาการอำเภอชนแดน และเครือข่ายผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน โดยดำเนินกิจกรรมมอบสิ่งของที่จำเป็นให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ และมอบเมล็ดพันธุ์ผัก จากศูนย์บริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เพื่อสร้างความมั่นคง ทางอาหาร ณ บ้านเนินไพร หมู่ที่ 24 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

 

(Visited 5 times, 1 visits today)