การประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.00 น.

นางอมรรักษ์  วงศ์ษา พัฒนาการอำเภอชนแดน ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และวางแผนการดำเนินงานฯ  รวมทั้งมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 4 times, 1 visits today)