การประชุมช่างผู้ควบคุมงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 13.00 น.

นางอมรรักษ์  วงศ์ษา พัฒนาการอำเภอชนแดน ดำเนินการการประชุม ช่างผู้ควบคุมงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล เพื่อทำความเข้าใจขอบเขตงาน และวิธีการดำเนินงานฯ โดยนายพิทยา ดวงพัตรา รักษาราชการแทนนายอำเภอชนแดน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอำเภอชนแดน ชั้น 2

 

 

(Visited 8 times, 1 visits today)