กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น.

นางอมรรักษ์  วงศ์ษา พัฒนาการอำเภอชนแดน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดล จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยการทำความสะอาดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนสู่การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

 

(Visited 6 times, 1 visits today)