📌📌 พช.จอมทอง ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลดอยแก้ว​ (วันที่ 3)​ 📌📌

📌📌 พช.จอมทอง ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำกา [...]

อ่านต่อ

🌻🌼 พช.จอมทอง​ ขับเคลื่อน​ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลดอยแก้ว​ ( วันที่​ 2 )​ 🍀🌲

🌻🌼 พช.จอมทอง​ ขับเคลื่อน​ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้น [...]

อ่านต่อ

พช.จอมทอง​ ขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลดอยแก้ว​ ( วันที่​ 1)​

✨ พช.จอมทอง​ ขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำก [...]

อ่านต่อ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ อำเภอจอมทอง​ จังหวัดเชียงใหม่

👩‍🦰👩🏻‍🦰โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงานกองทุนพัฒนาบท [...]

อ่านต่อ