โครงสร้างบุคคลากร

นายประวิทย์ วงค์ธิดา

พัฒนาการอำเภอจอมทอง

นายพิทักษ์ อ๊อดต่อกัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายธนิตพงค์ ห้าวหาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวดลฤทัย อุปนันท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวจิตรพิสุทธิ์ ไพจิตรกุญชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(Visited 940 times, 1 visits today)