พช.จอมทอง มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

นายประวิทย์ วงค์ธิดา พัฒนาการอำเภอจอมทอง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้แก่ เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยานะโส จำนวน 1 ทุน เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็ก อาทิ ค่าเสื้อผ้า ค่ารองเท้า ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็ก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 2 times, 1 visits today)