📌📌 พช.จอมทอง ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลดอยแก้ว​ (วันที่ 3)​ 📌📌

📌📌 พช.จอมทอง ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลดอยแก้ว​ (วันที่ 3)​ 📌📌

วันที่ 11 มีนาคม 2564

นายประวิทย์​ วงค์ธิดา​ พัฒนาการอำเภอจอมทอง มอบหมายให้​ นางสาวดลฤทัย​ อุปนันท์​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่​   3 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน องค์กรสตรี ผู้นำอช. ตำบลดอยแก้ว จำนวน 15 คน ณ​ ศูนย์เฝ้าระวังไฟป่าที่​ 1 บ้านแม่เตี๊ยะใต้​ ตำบลดอยแก้ว​ อำเภอจอมทอง​ จังหวัดเชียงใหม่​ โดยกิจกรรมในวันนี้ ช่วงเช้าเป็นการกิจกรรมเอามื้อสามัคคี​ ทำปุ๋ยหมัก​,  ทำเสวียน​, ดูงานการปลูกผักสวนครัวจากบ้านตัวอย่าง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการประกาศเจตนา​ เนื่องในวันดินโลก​ ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าร่วมโครงการนั้น จะเป็นกลุ่มบุคคลที่นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นตัวอย่างเชิงประจักษ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ปฏิบัติต่​อไป

พช.จอมทอง​ :  รายงาน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมทอง
#จังหวัดเชียงใหม่
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 16 times, 1 visits today)