🌻🌼 พช.จอมทอง​ ขับเคลื่อน​ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลดอยแก้ว​ ( วันที่​ 2 )​ 🍀🌲

🌻🌼 พช.จอมทอง​ ขับเคลื่อน​ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลดอยแก้ว​ (  วันที่​ 2 )​ 🍀🌲

วันที่ 10 มีนาคม 2564

นายประวิทย์​ วงค์ธิดา พัฒนาการอำเภอจอมทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัดและนักพัฒนารัฐบาลดิจิตัล (นพร.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นวันที่ 2  โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน องค์กรสตรี ผู้นำอช. ตำบลดอยแก้ว จำนวน 15 คน ณ ศูนย์ผู้สูงอายุบ้านแม่เตี๊ยะใต้  หมู่​ 7 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  โดยกิจกรรม​บรรยายการเรียนรู้​ความสำเร็จ ” โก่งธนูโมเดล”, เวทีเสวนาบริหารจัดการดิน​ น้ำ​ ป่าฯ และการถอดบทเรียน​ โดยมีนายพิทักษ์อ๊อดต่อกัน​  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ​ เป็นวิทยากร​, บรรยายหัวข้อ​การประชาสัมพันธ์ โดยมี นางสาวจิตรพิสุทธิ์​ ไพจิตรกุญชร​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เป็นวิทยากร​ จากนั้นร่วมกันทำแผนการปฏิบัติการพร้อมสรุปชี้แจงภารกิจผ่านกระบวนการ​  AIC+SWOT  =  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน พร้อมตั้งปณิธานจิตอาสาพัฒนาชุมชน​

พช.จอมทอง​ :  รายงาน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมทอง
#จังหวัดเชียงใหม่
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 7 times, 1 visits today)