ข่าวประชาสัมพันธ์

คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐ [...]

อบรมสถาบันการจัดการเงินทุุมชนบริหารจัดารหนี้ “สำนึกดี แแผนดี บริหารหนี้ได้” บ้านโนนงิ้ว ม.4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ

วันที่ 19-22 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพร [...]