กิจกรรม 5ส

27 พฤศจิกายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ ดำเนินกิจกรรม 5 ส.และจัดตกแต่งจัดโชว์สินค้าโอทอปเด่นอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

(Visited 31 times, 1 visits today)