จิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสนิท อำเอภจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.นายเชี่ยวชิต สวดธรรมกิตติ์ พัฒนาการอำเภอจอมพระ พร้อมด้วย นายบัญญัติ คณาญาติ พัฒนากรตำบลหนองสนิท ร่วมกิจกรรม/สนับสนุนงานจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านโนนงิ้ว ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

(Visited 39 times, 1 visits today)