กิจกรรม 5 ส

ทำกิจกรรม 5 ส

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

ทำให้รู้จักรักษาความสะอาดภายในสำนักงาน และเรียนรู้เรื่องการมีสุขภาวะที่ดีมีระเบียบภายในสำนักงาน

(Visited 24 times, 1 visits today)