ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นางชุติมา บุญประเสริฐสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอจอมพระ พร้อม เจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

(Visited 26 times, 1 visits today)