รับบริจาคข้าวสาร/สิ่งของเพื่อสนับสนุนร้านธารากาชาดจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระรับบริจาคสิ่งของ/ข้าวสารอาหารแห้ง จากกลุ่มองค์กร/กองทุนหมู่บ้าน/สตรี /ฯลฯ เพื่อสนับสนุนร้าน ธารากาชาด ในงานมหัสศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2560

(Visited 49 times, 1 visits today)