กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ ปฏิบัติการ Big Cleaning Day

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอจอมพระ  นายวรชัย  ศรีสุวรรณวัฒนา นายอำเภอจอมพระ  นำหัวหน้าส่วนราชทุกภาคส่วน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ลูกจ้าง ตลอดจนพี่น้องประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ กว่า 1,000 คน ร่วมกันน้อมใจทำความสะอาดบริเวณที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง และบริเวณโดยรอบของที่ว่าการอำเภอจอมพระ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ ฯ 

(Visited 94 times, 1 visits today)