คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ

วันที่ 18 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ ดำเนินการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ จอมพระ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบลๆละ 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิ 

(Visited 23 times, 1 visits today)